Foto
Het klinkt als de ideale toekomst in het basisonderwijs: Alle kinderen werken aan hun persoonlijke leerprogramma, met persoonlijke, kindgerichte feedback op maat. De kinderen bepalen hun eigen leerpad en ik als leerkracht begeleid hen daarin. Is dit de toekomst, of is het nu voor even leuk, maar komen er in de loop der jaren nog meer innovaties die effectiever zijn?

In de les van Frank op maandag 25 maart, begonnen we de les via Prowise Connect. Frank had een les voorbereid, waarbij centrale vragen werden gesteld, die wij per laptop of pc konden beantwoorden. De antwoorden kwamen samen en konden besproken worden. Een prima vorm van interactief lesgeven, waarbij ICT als hoofdmiddel ingezet werd. Tegen deze vorm van inzet van tablets zeg ik ja!

Onder aansturing van Maurice de Hond wordt er in Amsterdam gewerkt aan de Steve Jobsschool. Op deze school werken alle leerlingen, via hun eigen, persoonlijke,  tablet aan hun persoonlijke projecten. De kinderen zouden dagen van 8.30 - 18.30 maken, waarin overleg, zelfstandig werk en ontspanning opgesloten zitten. Ik zie het alsof de kinderen worden voorbereid op lange werkdagen, zoals deze in het bedrijfsleven schering en inslag zijn. Kinderen hoeven niet meer met elkaar in overleg te gaan, maar kunnen alles op hun eigen tablet doen. Zo zien kinderen in mijn ogen geen alternatieven meer, maar slechts hun eigen denkwijze.
De bedenker noemt het 'inspelen op het talent van de kinderen'.  Ik noem het een tunnelvisie ontwikkelen. En wat ga je doen als het internet een dag uitvalt? Dan weten de kinderen niet meer wat ze moeten doen.
Mijn bovenstaande visie is natuurlijk even via de zwarte hoed van De Bono gekeken.

Ik zie zelf ook in dat tablets een positieve invloed op het klassenmanagement kunnen hebben. Er kan op een veel interactievere manier gewerkt worden, waardoor kinderen elkaar kunnen voeden. Kinderen kunnen door een leerkracht voorzien worden van persoonlijke feedback op hun producten, en kinderen kunnen hun eigen leerpad bewandelen, waardoor ze betrokken raken bij de lesstof.

Aan de andere kant merk ik, nu ik werkzaam ben in het speciaal basisonderwijs, dat de leerlingen soms ook behoefte hebben aan een duidelijke structuur. Kan een tablet deze structuur ook bieden aan de leerlingen, of kan het wat dat betreft nooit tippen aan de papieren boeken, hoe inspiratieloos die soms ook kunnen zijn?

Mijn voorlopige mening over tablets in de klas is dat deze zeker een meerwaarde kunnen zijn binnen het onderwijs, mits ze ingezet worden voor interactieve lessen en niet alleen voor persoonlijke projecten. Dit schrijf ik omdat ik erg veel waarde hecht aan het opbouwen van communicatieve en so

Juf Bommel
3/31/2013 04:06:55

Dag Jesper,

Goed gedaan! In korte tijd heb je je blog aardig weten te vullen. Je geeft in je blogs goed je eigen mening weer. Maar wat zou je zelf eigenlijk nog meer willen? Kijk eens of je je tweets aan je tekst kunt koppelen?
gr Juf Bommel

Reply
4/1/2013 18:40:37

Hoi Jesper,

Leuke opmaak van je site, het oog wilt natuurlijk ook wat!

Duidelijk ook jouw visie over tablets in het onderwijs. Ik speel echter met dezelfde vraag of het niet ten koste gaat van het sociaal emotionele. Wellicht zijn de tablets de toekomst, willicht is het een hype, de tijd zal het uitwijzen?

Nog een vraag voor jou; "Zou jij nu in je lessen gebruik willen maken van tablets in je stagegroep?" Zo ja wanneer?

succes!

ReplyLeave a Reply.