Foto
Daar waar ik voorheen de leerkracht kende als iemand die kennis overdroeg aan zijn leerlingen, leer ik de onderwijzer nu steeds meer kennen als iemand die volgzaam moet zijn richting de kinderen in de klas.
Hiermee bedoel ik uiteraard niet te zeggen dat de leerkracht letterlijk uit moet voeren wat de leerling wil, maar wel dat de leraar moet beschikken over de competentie om te weten wat er leeft in de wereld van het kind en de tijd waarin leerkracht en kind zich bevinden.

Als we een blik werken op de hedendaagse maatschappij, dan zien we een zeer invloedrijke verandering: De intrede van de nieuwe media.
Daar waar de brievenbussen voorheen volstroomden met verjaardagskaarten, worden deze nu met één druk op de knop verzonden via de mail. Als iemand ergens een mening over heeft wordt deze niet meer geuit via een brief of een telefoontje, maar wordt dit gepost op Facebook of Twitter. Gevolg hiervan is dat niet alleen de begunstigde een bericht ontvangt, maar ook de hele sociale omgeving kan meegenieten van een bepaalde mening of uitgevoerde activiteit.

Het onderwijs kan in mijn ogen niet meer zonder al deze middelen. Een opstel schrijven kan gebeuren via een blog in de klas, een les wordt niet meer uit een boek gegeven, maar middels een interactieve presentatie in Prowise en ook telefoons zijn niet langer verboden. Hiermee kan immers prima gewerkt worden aan discussievaardigheden van de leerlingen.

Kinderen kunnen hun spel- en stelvaardigheden prima etaleren via de social media, zodat alle nutteloze opstellen uit het leven van de leerling verbannen kunnen worden. Nog goed voor het milieu ook, aangezien er minder inkt van pennen in omloop is en er geen potloden meer versleten hoeven te worden aan het schrijven van lappen tekst.

Via Prowise kun je je lesaanbod aanpassen aan het niveau van de kinderen, in plaats van dat de kinderen zich aan moeten passen aan de lesstof die saai in een boek staat beschreven.

Klein puntje van aandacht in al deze positieve veranderingen zijn de leerkrachtvaardigheden. Het is namelijk niet zomaar gezegd dat iedere leerkracht zich even eigen maakt in alles wat er te koop is op het gebied van Kind, Leren en Media. In mijn ogen is het gevaar hierin dat het verschil in leefwerelden tussen oudere leerkrachten en jongere kinderen erg groot wordt. Aan mij als toekomstig leerkracht dus de taak om via de minor Kind, Leren en Media een stap te zetten in de belevingswereld van de kinderen, en mezelf de hedendaagse vaardigheden eigen maakt.


Silke Korsch
3/12/2013 11:19:07 pm

Hoi Jesper, wat een interessant stuk heb je geschreven. Ik ben heel benieuwd wat jij leert van de minor Kind, Leren, Media. Hopelijk krijg ik nog veel meer te lezen en kan ook ik de vruchten ervan plukken!

Reply
Ron Coppens
3/19/2013 06:56:53 pm

Ik denk dat je een erg actueel voorbeeld beschrijft. Wat als het kind in de nabije toekomst structureel beter op de hoogte is van ICT en technische ontwikkelingen dan de leraar?

Reply
Ron Coppens
3/19/2013 06:58:57 pm

Oeps, bovenstaande reactie was bedoeld voor je blog van 20-03-2013.

ReplyLeave a Reply.